Bluetooth Rmt Ctrl

Fotoaparatom možete upravljati s daljinskim upravljačem Bluetooth RMT-P1BT (prodaje se zasebno). Prethodno odaberite MENU › (Network) › [Bluetooth Settings][Bluetooth Function][On]. Također pregledajte priručnik s uputama za daljinske upravljače s tehnologijom Bluetooth.

 1. Na fotoaparatu odaberite MENU › (Network) › [Bluetooth Rmt Ctrl][On].
  • Ako s fotoaparatom trenutno nije povezan nijedan uređaj Bluetooth , prikazuje se zaslon za uparivanje opisan u 2. koraku.
 2. Za prikaz zaslona za uparivanje na fotoaparatu odaberite MENU › (Network) › [Bluetooth Settings][Pairing].
 3. Provedite uparivanje na daljinskom upravljaču s tehnologijom Bluetooth.
  • Pojedinosti potražite u priručniku s uputama za daljinsku upravljač s tehnologijom Bluetooth.
 4. Na zaslonu za potvrdu na fotoaparatu odaberite [OK] za vezu Bluetooth.
  • Uparivanje je dovršeno. Sada fotoaparatom možete upravljati s daljinskim upravljačem s tehnologijom Bluetooth. Nakon jednog uparivanja uređaja fotoaparat i daljinski upravljač s tehnologijom Bluetooth ponovno možete povezati uključivanjem funkcije [Bluetooth Rmt Ctrl] s [On].

Pojedinosti stavke izbornika

On:
Omogućuje rad daljinskog upravljača s tehnologijom Bluetooth.
Isključeno:
Onemogućuje rad daljinskog upravljača s tehnologijom Bluetooth.

Savjet

 • Veza Bluetooth uključena je samo tijekom upravljanja fotoaparatom s daljinskim upravljačem s tehnologijom Bluetooth.
 • Ako funkcija ne radi ispravno, pregledajte sljedeće napomene i pokušajte ih ponovno upariti.
  • Potvrdite kako fotoaparat nije povezan s drugim uređajima s funkcijom Bluetooth.
  • Potvrdite da je način [Airplane Mode] za fotoaparat isključen s [Off].
  • Izvedite funkciju [Reset Network Set.] fotoaparata.

Napomena

 • Kada inicijalizirate fotoaparat, informacije o uparivanju također se brišu. Za upotrebu daljinskog upravljača s tehnologijom Bluetooth ponovno provedite uparivanje.
 • Ako je veza Bluetooth nestabilna, između fotoaparata i uparenog daljinskog upravljača s tehnologijom Bluetooth uklonite sve prepreke, primjerice ljude ili metalne predmete.
 • Funkciju povezivanja podataka o lokaciji s pametnim telefonom nije moguće upotrebljavati dok je upravljanje [Bluetooth Rmt Ctrl] uključeno s [On].
 • Dok je upravljanje [Bluetooth Rmt Ctrl] uključeno s [On], fotoaparat ne prelazi u način uštede energije. Kada ga više ne upotrebljavate, daljinski upravljač s tehnologijom Bluetooth isključite s [Off].