Snimanje videozapisa s iznimno usporenim snimkama (HFR Settings)

Snimanjem većom brzinom kadra od formata snimanja možete snimiti uglađeni videozapis s iznimno usporenom snimkom.

 1. Birač načina postavite na način (High Frame Rate).
  Prikazuje se zaslon s postavkama snimanja.

 2. MENU › (Camera Settings2) › [HFR Settings] i odaberite željene postavke za [Record Setting], [Frame Rate], [Priority Setting] i [REC Timing].
  • Način željene ekspozicije možete podesiti odabirom MENU › (Camera Settings2)›[Exposure Mode].
 3. Usmjerite fotoaparat u objekt i prilagodite postavke kao što je izoštravanje.
  • Također možete promijeniti druge postavke, poput načina fokusiranja, ISO osjetljivosti itd.
  • Fokus se zaključava nakon ulaska fotoaparata u stanje mirovanja za snimanje, čak i pri upotrebi automatskog fokusa. Ako željeni objekt ne možete fokusirati automatskim fokusiranjem, upotrijebite ručno fokusiranje.
 4. Pritisnite sredinu upravljačkog kotačića.
  Zaslon s postavkama snimanja zatvara se, a fotoaparat prelazi u stanje mirovanja za snimanje.

  • Tijekom stanja mirovanja za snimanje nije moguće podesiti ekspoziciju, prilagoditi fokus, zumirati itd. Ako želite promijeniti postavke snimanja, ponovno pritisnite sredinu upravljačkog kotačića kako biste se vratili na zaslon s postavkama snimanja.
 5. Pritisnite tipku MOVIE (videozapis).
  Kada je funkcija [REC Timing] postavljena na [Start Trigger]:
  Započinje snimanje videozapisa. Kada ponovno pritisnete gumb MOVIE, ili kada je isteklo vrijeme za snimanje, snimanje videozapisa prekida se, a fotoaparat započinje snimanje snimljenog videozapisa na memorijsku karticu.
  Kada je funkcija [REC Timing] postavljena na [End Trigger] ili [End Trigger Half]:
  Snimanje videozapisa zaustavlja se, a fotoaparat započinje snimanje snimljenog videozapisa na memorijsku karticu.

Pojedinosti stavke izbornika

Record Setting :
Odabire frekvenciju okvira videozapisa od [60p 50M]/[50p 50M], [30p 50M]/[25p 50M] i [24p 50M*].
* Samo kada je stavka [NTSC/PAL Selector] postavljena na NTSC.
Frame Rate :
Odabire brzinu kadra pri snimanju od [240fps]/[250fps], [480fps]/[500fps] i [960fps]/[1000fps].
Priority Setting :
Odaberite funkciju [Quality Priority] koja dodjeljuje prioritet kvaliteti slike i funkciju [Shoot Time Priority] koja dodjeljuje prioritet vremenu trajanja videozapisa.
REC Timing :
Postavlja snimanje kroz određeno vremensko razdoblje nakon pritiskanja gumba MOVIE ([Start Trigger]) ili vremensko razdoblje do pritiskanja gumba MOVIE ([End Trigger]/[End Trigger Half]).


Brzina prijenosa

Prilikom snimanja videozapisa s iznimno usporenim snimkama fotoaparat snima većom brzinom zatvarača od broja kadrova snimanja po sekundi. Na primjer, kada je funkcija [Frame Rate] postavljena na način [960fps], brzina zatvarača po kadru bit će veća od približno 1/1000 sekundi da bi se snimilo 960 kadrova po sekundi. Za održavanje brzine zatvarača tijekom snimanja potrebna je dovoljna količina ambijentalnog svjetla. Ako je količina ambijentalnog svjetla nedovoljna, ISO osjetljivost postat će veća što će dovesti do stvaranja više šuma.

Najkraća udaljenost pri snimanju

Ako je objekt preblizu, kao tijekom makrosnimanja, slika više nije izoštrena. Snimajte s najkraće udaljenosti (W strana: približno 8 cm (0,27 stopa), strana T: približno 100 cm (3,29 stopa) (od objektiva)) ili dalje.


Vrijeme snimanja

Ovisno o postavki [REC Timing], veza između trenutka u kojem pritisnete tipku MOVIE i snimljenog dijela videozapisa prikazana je u nastavku.


[Start Trigger]
Snimanje videozapisa pritiskanjem gumba MOVIE. Kada ponovno pritisnete gumb MOVIE, ili kada je isteklo vrijeme za snimanje, snimanje videozapisa prekida se, a fotoaparat započinje snimanje snimljenog videozapisa na memorijsku karticu.

(A): Trenutak pritiskanja gumba MOVIE
(B): Snimljeni odjeljak
(C): Snimanje na memorijsku karticu je u tijeku (nije moguće započeti sljedeću sesiju snimanja).


[End Trigger]/[End Trigger Half]
Pohrana u međuspremnik (privremeno snimanje videozapisa na fotoaparat) započinje nakon što fotoaparat prijeđe u stanje mirovanja za snimanje. Kada snimljeni podaci napune međuspremnik, stari podaci redom se prepisuju. Kada pritisnete gumb MOVIE, fotoaparat započinje snimanje videozapisa zadane duljine koja se retroaktivno izračunavaju iz te točke na memorijskoj kartici.
 • Funkcijom [End Trigger] snima se videozapis najveće moguće duljine. Funkcijom [End Trigger Half] snima se videozapis od pola najveće moguće duljine. Funkcijom [End Trigger Half] vrijeme potrebno za snimanje na memorijsku karticu također je kraće nego s funkcijom [End Trigger].
End Trigger

End Trigger Half

(A): Trenutak pritiskanja gumba MOVIE
(B): Snimljeni odjeljak
(C): Snimanje na memorijsku karticu je u tijeku (nije moguće započeti sljedeću sesiju snimanja).
(D): Snimanje u međuspremnik je u tijeku


Ponavljanje postupka snimanja fotografija

Možete otkazati snimanje videozapisa odabirom tipke [Cancel] na zaslonu. Međutim, videozapis snimljen do trenutka u kojem ste otkazati snimanje spremit će se.


Brzina reprodukcije

Brzina reprodukcije je promjenjiva i ovisi o pridruženim funkcijama [Frame Rate] i [Record Setting].
Frekvencija okvira Record Setting
24p 50M* 30p 50M/25p 50M 60p 50M/50p 50M
240 fps/250 fps 10 puta sporije 8 puta sporije /10 puta sporije 4 puta sporije /5 puta sporije
480 fps/500 fps 20 puta sporije 16 puta sporije /20 puta sporije 8 puta sporije /10 puta sporije
960 fps/1000 fps 40 puta sporije 32 puta sporije /40 puta sporije 16 puta sporije /20 puta sporije

*Samo kada je stavka [Birač NTSC/PAL] postavljena na NTSC.

[Priority Setting] i trajanje snimanja

Priority Setting Frekvencija okvira Efektivan broj piksela očitan sa slikovnog senzora Trajanje snimanja
Quality Priority 240 fps/250 fps 1824×1026 Pribl. 4 sekunde
480 fps/500 fps 1824×616 pribl. 3 sekunde
960 fps/1000 fps 1244×420
Shoot Time Priority 240 fps/250 fps 1824×616 pribl. 7 sekundi
480 fps/500 fps 1292×436 pribl. 7 sekundi / pribl. 6 sekundi
960 fps/1000 fps 912×308 Pribl. 6 sekundi


Vrijeme reprodukcije

Na primjer, ako snimate približno 4 sekunde uz funkciju [Record Setting] postavljenu na način [24p 50M]*, funkciju [Frame Rate] postavljenu na način [960fps] i funkciju [Priority Setting] postavljenu na način [Shoot Time Priority], brzina reprodukcije bit će 40 puta manja, a vrijeme reprodukcije bit će približno 160 sekundi (pribl. 2 minute i 40 sekundi).

* Samo kada je stavka [NTSC/PAL Selector] postavljena na NTSC.

Napomena

 • Zvuk neće biti snimljen.
 • Videozapis će biti snimljen u XAVC S HD formatu.
 • Nakon što pritisnete tipku MOVIE, možda će biti potrebno određeno vrijeme do završetka snimanja. Za početak sljedeće sesije snimanja pričekajte da fotoaparat prijeđe na stanje mirovanja za snimanje.