Stand. izoštravanje

Ako željenoj prilagodljivoj tipki dodijelite funkciju [Focus Standard], ovisno o postavkama područja fokusiranja, brzo možete pozvati korisne funkcije poput brzog pomicanja kadra za fokusiranje itd.

  1. MENU › (Camera Settings2) › [Custom Key] › željena tipka, a potom funkciju [Focus Standard] dodijelite tipki.
    • Za upotrebu funkcije [Focus Standard] tijekom snimanja videozapisa odaberite MENU › (Camera Settings2) › [Custom Key] › željenu tipku, a zatim funkciju [Focus Standard] dodijelite tipki.
  2. Pritisnite tipku kojoj je dodijeljena funkcija [Focus Standard].
    • Što možete pritiskanjem tipke ovisi o postavkama za [Focus Area].
Kada je funkcija [Focus Area] postavljena na [Zone], [Flexible Spot], [Expand Flexible Spot], [Tracking: Zone], [Tracking: Flexible Spot] ili [Tracking: Expand Flexible Spot]:
Pritiskanjem tipke omogućujete pomicanje položaja kadra za fokusiranje gornjom/donjom/lijevom/desnom stranom upravljačkog kotačića.

Napomena

  • Funkciju [Focus Standard] nije moguće postaviti na [Left Button] ili [Right Button].