Praćenje objekta (funkcija Tracking)

Fotoaparat je opremljen funkcijom praćenja koja prati objekt i označava ga okvirom za fokusiranje.

Početni položaj praćenja požete postaviti odabirom područja fokusiranja ili odabrati dodirom. Potrebna funkcija razlikuje se ovisno o metodi postavljanja.

Postavljanje početnog položaja za praćenje prema površini fokusiranja ([Tracking] pod [Focus Area])

Odabrani kadar za fokusiranje postavlja se za početni položaj za praćenje, a praćenje započinje pritiskanjem gumba okidača do pola.

  • Ova funkcija je dostupna u načinu za snimanje fotografije.
  • Ova funkcija je dostupna kada je način fokusiranja [Focus Mode] postavljen na kontinuirano automatsko fokusiranje [Continuous AF].

Postavljanje početnog položaja za praćenje dodirom ([Touch Tracking] pod [Func. of Touch Operation])

Praćenje objekta možete postaviti tako da ga dodirnete na monitoru.

  • Ova funkcija je dostupna u načinu za snimanje fotografije i načinu za snimanje videozapisa.
  • Funkcija je dostupna kada je način fokusiranja [Focus Mode] postavljen na [Single-shot AF], [Automatic AF] ili [Continuous AF].

Privremena promjena postavke za [Focus Area] u [Tracking] ([Tracking On] pod [Custom Key])

Premda područje fokusiranja [Focus Area] nije postavljeno na [Tracking] za praćenje, privremeno možete promijeniti postavku za područje fokusiranja [Focus Area] u [Tracking] kada pritisnete i zadržite tipku kojoj ste dodijelili funkciju praćenja [Tracking On].

  • Funkciju praćenja [Tracking On] prethodno dodijelite željenoj tipki funkcijom [Custom Key].
  • Ova funkcija je dostupna u načinu za snimanje fotografije.
  • Ova funkcija je dostupna kada je način fokusiranja [Focus Mode] postavljen na kontinuirano automatsko fokusiranje [Continuous AF].