Uvoz slika na računalo bez upotrebe aplikacije PlayMemories Home

Aplikacija PlayMemories Home omogućuje jednostavan uvoz slika. Pojedinosti o funkcijama aplikacije PlayMemories Home potražite u Pomoći za PlayMemories Home.

Uvoz slika na računalo bez upotrebe aplikacije PlayMemories Home (za sustav Windows)

Kada se nakon uspostavljanja USB veze između proizvoda i računala prikaže čarobnjak AutoPlay Wizard, pritisnite [Open folder to view files][OK][DCIM]. Zatim kopirajte željene slike na računalo.

Uvoz slika na računalo bez upotrebe aplikacije PlayMemories Home (za računalo Mac)

Spojite proizvod s računalom Mac. Dvaput kliknite novootkrivenu ikonu na radnoj površini › pohranjuje se mapa u kojoj se nalazi slika koju želite uvesti. Zatim povucite i ispustite slikovnu datoteku na ikonu tvrdog diska.

Napomena

  • Za radnje kao što je uvoz XAVC S ili AVCHD videozapisa na računalo upotrijebite aplikaciju PlayMemories Home.
  • Nemojte uređivati ili na drugi način obrađivati AVCHD ili XAVC S datoteke/mape videozapis s priključenog računala. Datoteke videozapisa mogu se oštetiti ili se neće reproducirati. S računalom nemojte brisati ili kopirati AVCHD videozapise ili XAVC S videozapise na memorijskoj kartici. Sony ne preuzima odgovornost za posljedice nastale uslijed takvih radnji putem računala.
  • Ako izbrišete slike ili provedete druge radnje na priključenom računalu, baza podataka slika može postati nedosljedna. U tom slučaju popravite bazu podataka slika.