HDMI Settings: Izlaz od 24p/60p (videozapis) (samo za modele kompatibilne sa standardom 1080 60i)

Kada je postavka [Record Setting] postavljena na [24p 50M], [24p 60M] ili [24p 100M], a za izlazni format HDMI možete postaviti 1080/24p ili 1080/60p.

  1. MENU (Setup) › [HDMI Settings][HDMI Resolution][1080p] ili [2160p/1080p].
  2. MENU(Setup) › [HDMI Settings][24p/60p Output] › željena postavka.

Pojedinosti stavke izbornika

60p:
Videozapisi se emitiraju na 60p.
24p:
Videozapisi se izvoze u kvaliteti 24p.

Napomena

  • Koraci 1 i 2 mogu se postaviti bilo kojim redom.