Reprodukcija panoramskih slika

Proizvod automatski pomiče panoramsku sliku s jednoga kraja na drugi.

  1. Pritisnite gumb (Reprodukcija) za prebacivanje u način reprodukcije.
  2. Upravljačkim kotačićem odaberite panoramsku sliku koju želite reproducirati te pritisnite sredinu za početak reprodukcije.

    • Za pauziranje reprodukcije ponovno pritisnite sredinu.
    • Za ručno pomicanje panoramskih slika pritisnite gore/dolje/desno/lijevo tijekom pauze.
    • Za povratak na prikaz cijele slike pritisnite tipku MENU.

Napomena

  • Panoramske slike snimljene drugim proizvodima možda će se prikazivati u veličinama koje se razlikuju od stvarne veličine ili se možda neće moći ispravno pomicati.