Otpusti bez kartice

Određuje je li moguće otpuštanje zatvarača kada memorijska kartica nije umetnuta.

  1. MENU(Camera Settings2) › [Release w/o Card] › željena postavka.

Pojedinosti stavke izbornika

Omogući:
Otpušta zatvarač čak i kada memorijska kartica nije umetnuta.
Onemogući:
Ne otpušta zatvarač kada memorijska kartica nije umetnuta.

Napomena

  • Kada memorijska kartica nije umetnuta, slike se ne spremaju.
  • Zadana je postavka [Enable]. Preporučujemo da prije samog snimanja odaberete [Disable].