Provjera fotoaparata i isporučenih artikala

Broj u zagradi označava broj komada.

  • Kamera (1)
  • AC adapter (1)

    Vrsta adaptera za izmjeničnu struju može se razlikovati ovisno o državi/regiji.

  • Komplet baterija s mogućnošću ponovnog punjenja NP-BX1 (1)

  • Mikro USB kabel (1)

  • Traka za nošenje oko ručnog zgloba (1)

  • Adapter s uzicom (2)

  • Vodič za početak (1)
  • Referentni priručnik (1)