File Format (fotografija)

Postavlja format datoteke za fotografije.

  1. MENU (Camera Settings1) › [File Format] › željena postavka.

Pojedinosti stavke izbornika

RAW:
Digitalna se obrada ne izvodi na ovom formatu datoteke. Odaberite ovaj format za obradu slika na računalu u profesionalne svrhe.
RAW i JPEG:
Slika u formatu RAW i formatu JPEG stvaraju se istovremeno. To je praktično kada trebate dvije slikovne datoteke, JPEG za pregledavanje, a RAW za uređivanje.
JPEG:
Slika se snima u formatu JPEG.

O slikama formata RAW

  • Za otvaranje slikovne datoteke RAW potreban je softver Imaging Edge . S Imaging Edge možete otvoriti slikovnu datoteku RAW, potom ju pretvoriti u popularni format za slike poput formata JPEG ili TIFF, ili promijeniti balans bijele boje, zasićenost ili kontrast slike.
  • Na RAW slikama ne možete primijeniti funkcije [Auto HDR] ili [Picture Effect].
  • Slike u formatu RAW koje snimate fotoaparatom snimaju se u kompresiranom formatu RAW.

Napomena

  • Ako ne namjeravate uređivati slike na računalu, preporučujemo da ih snimate u formatu JPEG.
  • Ne možete dodati registracijske oznake DPOF (redoslijed ispisa) na slike formata RAW.