Auto Dual Rec

Postavlja automatsko ili neautomatsko snimanje fotografija tijekom snimanja videozapisa. Snima u trenutku u kojem se otkriju impresivne kompozicije, uključujući ljude. Uz tu se funkciju također mogu snimati verzije automatski snimljenih slika koje su podrezane u optimalne kompozicije. Kada se snimi podrezana slika, snimit će se i slika prije podrezivanja i podrezana slika.

 1. MENU › (Camera Settings2) › [Auto Dual Rec] › željena postavka.
 2. Pritisnite tipku MOVIE (videozapis) za početak snimanja videozapisa.
  • Fotografije će se snimati automatski. Dok snimate fotografije, na monitoru se prikazuje poruka [CAPTURE].
 3. Ponovno pritisnite tipku MOVIE za završetak snimanja videozapisa.
  • Za prikaz snimljenih videozapisa i fotografija pritisnite tipku (Playback).

Pojedinosti stavke izbornika

Isključeno:
Funkcija Auto Dual Rec ne izvršava se.
Uključeno: neprek. Frequency Low/On: neprek. Frequency Standard/On: neprek. Frequency High:
funkcija Auto Dual Rec izvršava se uz određenu učestalost snimanja.
 • Položaj, orijentacija, izrazi lica otkrivaju se da bi se snimile fotografije s impresivnim kompozicijama.

Savjet

 • Ako želite promijeniti veličinu ili kvalitetu fotografija, upotrijebite MENU › (Camera Settings2) ›[Img. Size(Dual Rec)]/[Quality(Dual Rec)].
 • Čak i kada je funkcija [Auto Dual Rec] postavljena na Uključeno, možete snimati fotografije pritiskanjem gumba okidača.

Napomena

 • Fotografije se možda neće snimati u optimalnom vremenu ovisno o uvjetima snimanja.
 • Funkcija Auto Dual Rec nedostupna je pri snimanju videozapisa s okomitom orijentacijom fotoaparata.