Shutter AWB Lock (fotografija)

Možete postaviti zaključava li se balans bijele boje kada je gumb okidača pritisnut uz funkciju [White Balance] postavljenu na [Auto] ili [Underwater Auto].

Ova funkcija sprječava nenamjerne promjene balansa bijele tijekom kontinuiranog snimanja ili pri snimanju s gumbom okidača pritisnutim do pola.

  1. MENU (Camera Settings1) › [Shutter AWB Lock] › željena postavka.

Pojedinosti stavke izbornika

Shut. Halfway Down:
Zaključava balans bijele boje dok je gumb okidača pritisnut do pola, čak i u automatskom načinu za balansiranje bijele boje. Balans bijele boje također se zaključava tijekom kontinuiranog snimanja.
Kont. skup Shooting:
Tijekom kontinuiranog snimanja balans bijele boje zaključava na postavku prve snimke, čak i u načinu za automatski balans bijele boje.
Isključeno:
Radi s normalnim automatskim balansom bijele boje.


O funkcijama [AWB Lock Hold] i [AWB Lock Toggle]

Podešavanje bijele boje također možete zaključati u načinu automatskog podešavanja bijele dodjelom funkcije [AWB Lock Hold] ili [AWB Lock Toggle] prilagodljivoj tipki. Odaberite MENU › (Camera Settings2) › Dodijelite [AWB Lock Hold] ili [AWB Lock Toggle] pomoću [Custom Key]. Ako tijekom snimanja pritisnete dodijeljenu tipku, balans bijele boje zaključava se.
Funkcija [AWB Lock Hold] zaključava balans bijele boje zaustavljanjem automatskog podešavanje balansa bijele boje dok je gumb pritisnut.
Funkcija [AWB Lock Toggle] zaključava balans bijele boje zaustavljanjem automatskog podešavanje balansa bijele nakon jednog pritiska gumba. Ponovnim pritiskom gumba zaključavanje automatskog balansa bijele boje se otpušta se.

  • Ako tijekom snimanja videozapisa želite zaključati balans bijele boje u načinu automatskog balansa bijele boje, odaberite MENU › (Camera Settings2) › Dodijelite [AWB Lock Hold] ili [AWB Lock Toggle] pomoću [Custom Key].

Savjet

  • Kada snimate s bljeskalicom uz zaključani automatski balans bijele boje, dobiveni tonovi boje mogu biti neprirodne jer se balans bijele boje zaključao prije emitiranja bljeska. U tom slučaju funkciju [Shutter AWB Lock] isključite s [Off] ili postavite na [Cont. Shooting] te tijekom snimanja nemojte upotrebljavati funkciju [AWB Lock Hold] ili [AWB Lock Toggle]. Umjesto toga, funkciju [White Balance] postavite na [Flash].