Movie: Način ekspozicije

Postavljanje načina ekspozicije za snimanje videozapisa.

  1. Birač načina postavite u položaj (Movie).
  2. MENU (Camera Settings2) › [Exposure Mode] › željena postavka.
  3. Pritisnite tipku MOVIE (videozapis) za početak snimanja.
    • Ponovno pritisnite tipku MOVIE za prekid snimanja.

Pojedinosti stavke izbornika

Program Auto:
Omogućuje vam snimanje uz automatsku prilagodbu ekspozicije (i brzine zatvarača i vrijednosti otvora blende).
Aperture Priority:
Omogućuje vam snimanje nakon ručne prilagodbe vrijednosti otvora blende.
Shutter Priority:
Omogućuje vam snimanje nakon ručne prilagodbe brzine zatvarača.
Manual Exposure:
Omogućuje vam snimanje nakon ručne prilagodbe ekspozicije (i brzine zatvarača i vrijednosti otvora blende).