Wi-Fi Settings: Post. pristupne točke

Pristupnu točku možete registrirati ručno. Prije pokretanja postupka provjerite imate li SSID naziv pristupne točke, sigurnosni sustav i lozinku. U nekim uređajima lozinka može biti unaprijed postavljena. Pojedinosti potražite u uputama za rad pristupne točke ili se obratite administratoru pristupne točke.

 1. MENU(Network) › [Wi-Fi Settings][Access Point Set.].
 2. Odaberite pristupnu točku koju želite registrirati.

  Kada je željena pristupna točka prikazana na zaslonu: odaberite željenu pristupnu točku.

  Kada željena pristupna točka nije prikazana na zaslonu: Odaberite funkciju [Manual Setting] i postavite pristupnu točku.

  • Ako odaberete funkciju [Manual Setting], unesite SSID naziv pristupne točke, a zatim odaberite sigurnosni sustav.
 3. Unesite lozinku i odaberite opciju [OK].

  • Pristupne točke bez oznake ne zahtijevaju lozinku.
 4. Odaberite opciju [OK].

Ostale stavke postavljanja

Ovisno o statusu ili načina postavljanja pristupne točke, možete postaviti više stavki.

WPS PIN:
prikazuje PIN kôd koji unosite u spojeni uređaj.
Prioritetna veza:
Odaberite [On] ili [Off].
Postavke IP adrese:
Odaberite [Autom.] ili [Ručno].
IP Address:
Ako unosite IP adresu ručno, unesite postavljenu adresu.
Maska podmreže / Podrazumij. Gateway:
Ako ste postavku [IP Address Setting] postavili na [Manual], unesite svaku adresu sukladno mrežnom okruženju.

Napomena

 • Kako biste za ubuduće pristupnoj točki dodijelili prioritet, funkciju [Priority Connection] uključite s [On].