Efekt nježnog tena (fotografija)

Postavlja efekt za snimanje kože glatkog izgleda u funkciji Otkrivanje lica.

  1. MENU (Camera Settings1) › [Soft Skin Effect] › željena postavka.

Pojedinosti stavke izbornika

Off:
Funkcija [Soft Skin Effect] se ne primjenjuje.

Uključeno:
Funkcija [Soft Skin Effect] se primjenjuje.

Savjet

  • Kada je funkcija [Soft Skin Effect] postavljena na [On], možete odabrati razinu efekta. Odaberite željenu razinu efekta pritiskom desne/lijeve strane kotačića za upravljanje.

Napomena

  • Funkcija [Soft Skin Effect] nedostupna je kada je format [File Format] postavljen na [RAW].
  • Funkcija [Soft Skin Effect] nedostupna je za RAW slike kada je format [File Format] postavljen na [RAW & JPEG].