Upotreba prstena za upravljanje

Okretanjem upravljačkog prstena (A) možete odmah promijeniti željene postavke za razne načine snimanja fotografija.
Isto tako često upotrebljavane funkcije možete dodijeliti upravljačkom prstenu tako da odaberete MENU (Camera Settings2) › [Custom Key] ili [Custom Key][Control Ring]. Željene funkcije također možete dodijeliti prstenu postavljanjem "My Dial" u izborniku MENU (Camera Settings2) › [My Dial Settings].

Nazivi ikona i funkcija prikazuju se na zaslonu na sljedeći način.

Npr.
: Prilagodite zumiranje okretanjem prstena za upravljanje.