Snimanje proxyja

Postavlja snima li se pri snimanju videozapisa XAVC S istovremeno i proxy videozapis s niskim brojem sličica u sekundi. Budući da su proxy videozapisi datoteke male veličine, prikladne su za prijenos na pametne telefone ili na web-mjesta.

 1. MENU › (Camera Settings2) › [Proxy Recording] › željena postavka.

Pojedinosti stavke izbornika

Uključeno:
Proxy videozapisi snimaju se istovremeno.
Off :
Proxy videozapisi ne snimaju se.

Savjet

 • Proxy videozapisi snimaju se u formatu XAVC S HD (1280×720) s 9 Mb/s. Broj sličica u sekundi proxy videozapisa jednak je broju originalnog videozapisa.
 • Proxy videozapisi ne prikazuju se na zaslonu za reprodukciju (zaslon za reprodukciju pojedinačne slike ili zaslonu indeksa slika). prikazuje se preko videozapisa za koje je snimljen proxy videozapis.

Napomena

 • Na ovom fotoaparatu nije moguće reproducirati proxy videozapise.
 • Proxy snimanje nedostupno je u sljedećim situacijama.
  • Kada je format [File Format] postavljen na [AVCHD]
  • Kada je format [File Format] postavljen na [XAVC S HD], a funkcija [Record Setting] na [120p]/[100p]
  • Kada je funkcija [SteadyShot] postavljena na [Intelligent Active]
 • Brisanjem/zaštitom videozapisa koji imaju proxy videozapise uklanjaju se/zaštićuju original i proxy videozapis. Izbrisati/zaštititi nije moguće samo originalne videozapise ili proxy videozapise.
 • Na ovom fotoaparatu nije moguće uređivati videozapise.