Bluetooth postavke

Upravlja postavkama za povezivanje fotoaparata s pametnim telefonom ili daljinskim upravljačem s tehnologijom Bluetooth putem veze Bluetooth.
Ako želite upariti fotoaparat i pametni telefon za primjenu funkcije povezivanja podataka o lokaciji, pogledajte Location Info. Link Set..
Ako želite provesti uparivanje kako biste koristili daljinski upravljač s tehnologijom Bluetooth, pogledajte Bluetooth Rmt Ctrl.

  1. MENU (Network) › [Bluetooth Settings] › željena postavka.

Pojedinosti stavke izbornika

Bluetooth Function (On/Off):
Postavlja se mogućnost aktivacije funkcije fotoaparata za vezu Bluetooth.
Pairing:
Prikazuje zaslon za uparivanje fotoaparata i pametnog telefona ili daljinskog upravljača s tehnologijom Bluetooth.
Disp Device Address:
Prikazuje BD adresu fotoaparata.