Format

Kada prvi put upotrebljavate memorijsku karticu s ovim fotoaparatom, preporučujemo da u fotoaparatu formatirate karticu radi stabilnijih performansi memorijske kartice. Imajte na umu da će formatiranje trajno izbrisati sve podatke na memorijskoj kartici i ti se podaci ne mogu oporaviti. Važne podatke spremite na računalo itd.

  1. MENU(Setup) › [Format].

Napomena

  • Formatiranje trajno briše sve podatke uključujući i zaštićene slike te registrirane postavke (od M1 do M4).
  • Tijekom formatiranja svijetli pristupna lampica. Memorijsku karticu nemojte uklanjati dok svijetli pristupna lampica.
  • Formatirajte memorijsku karticu u ovom fotoaparatu. Ako memorijsku karticu formatirate na računalu, ovisno o vrsti formata, memorijska kartica može biti neupotrebljiva.
  • Ovisno o memorijskoj kartici, dovršetak formatiranja može trajati nekoliko minuta.
  • Memorijsku karticu nemojte formatirati ako je preostala napunjenost baterije manja od 1 %.