Dodirni rad

Postavlja uključuju li se dodirne radnje na monitoru.

  1. MENU (Setup) › [Touch Operation] › željena postavka.

Pojedinosti stavke izbornika

On:
aktivira se upravljanje dodirom.
Isključeno:
deaktivira se upravljanje dodirom.