Umetanje/uklanjanje baterije

  1. Otvorite poklopac baterije/memorijske kartice.

  2. Umetnite komplet baterija i pritišćite ručicu za zaključavanje (A) pomoću vrha baterije dok baterija ne sjedne na svoje mjesto.

  3. Zatvorite poklopac.

Uklanjanje kompleta baterija

Provjerite da pristupna žaruljica ne svijetli i isključite fotoaparat. Zatim pomaknite ručicu za zaključavanje (A) i izvadite komplet baterija. Pazite da vam komplet baterija ne ispadne.