Obriši sve

Pod MENU možete izbrisati sve stavke izbornika dodane u izbornik (My Menu).

  1. MENU (My Menu) › [Delete All].
  2. Odaberite opciju [OK].