Circ. of Focus Point

Postavljanje odobrenja premještanja okvira za fokusiranje s jednog ruba na drugi pri pomicanju okvira za fokusiranje funkcijom [Focus Area] postavljenom na [Zone], [Flexible Spot], [Expand Flexible Spot], [Tracking: Zone], [Tracking: Flexible Spot] ili [Tracking: Expand Flexible Spot]. Funkcija je praktična kada okvir za fokusiranje želite brzo pomaknuti s jednog ruba na drugi.

  1. MENU(Camera Settings1)›[Circ. of Focus Point] › željena postavka.

    Kada odaberete funkciju [Circulate]:

Pojedinosti stavke izbornika

Does Not Circulate:
Pokazivač se ne pomiče kada okvir za fokusiranje pokušate pomaknuti preko ruba.
Circulate:
Pokazivač prelazi na nasuprotni kraj kada okvir za fokusiranje pokušate pomaknuti preko ruba.