Tile Menu

Odabire hoće li se uvijek prikazivati prvi zaslon izbornika prilikom pritiskanja tipke MENU.

  1. MENU (Setup) › [Tile Menu] › željena postavka.

Pojedinosti stavke izbornika

On:
uvijek prikazuje prvi zaslon izbornika (izbornik pločica).
Isključeno:
deaktivira prikaz izbornika pločica.