Func. of Touch Operation: Fokusiranje dodirom

Funkcija [Touch Focus] omogućuje određivanje položaja fokusiranja dodirom. Ova funkcija je dostupna kada područje [Focus Area] nije postavljeno na parametar [Flexible Spot], [Expand Flexible Spot], [Tracking: Flexible Spot] ili [Tracking: Expand Flexible Spot]. Prethodno odaberite MENU(Setup) › [Touch Operation][On].

 1. MENU(Camera Settings2) › [Func. of Touch Operation][Touch Focus].

Određivanje željenog položaja fokusa u načinu rada za snimanje slika

Položaja fokusiranja možete odrediti dodirom. Nakon dodira monitora i određivanja položaja za fokusiranje pritisnite gumb okidača do pola.

 1. Dodirnite monitor.
  • Tijekom snimanja s monitorom dodirnite položaj koji želite fokusirati.
  • Za vrijeme snimanja s tražilom položaj fokusa možete pomaknuti tako što ćete dodirnuti i povući na monitoru dok gledate kroz tražilo.

  • Kako biste otkazali fokusiranje dodirom, dodirnite ili pritisnite središte kontrolnog kotačića ako snimate s monitorom, ili pritisnite središte kontrolnog kotačića ako snimate s tražilom.
 2. Pritisnite gumb zatvarača dopola da biste izoštrili.
  • Gumb okidača pritisnite do kraja za snimanje slika.

Određivanje željenog položaja fokusa u načinu rada za snimanje filmova (fokus u točki)

Fotoaparat će fokusirati dodirnuti objekt. Fokusiranje u točki nije dostupno tijekom snimanja s tražilom.

 1. Dodirnite objekt koji želite fokusirati prije ili tijekom snimanja.
  • Kada dodirnete objekt, način fokusiranja privremeno prelazi na ručno fokusiranje pa fokus možete podesiti upravljačkim prstenom.
  • Kako biste otkazali fokusiranje u točki, dodirnite ili pritisnite središte kontrolnog kotačića.

Savjet

 • Osim funkcije fokusiranja dodirom dostupne su i dodirne funkcije navedene u nastavku.
  • Kada je funkcija [Focus Area] postavljena na [Flexible Spot], [Expand Flexible Spot], [Tracking: Flexible Spot] ili [Tracking: Expand Flexible Spot], okvir za fokusiranje moguće je pomicati dodirom.
  • Kada je funkcija [Focus Mode] postavljena na [Manual Focus], povećanje fokusa moguće je primjenjivati s dva dodira monitora.

Napomena

 • Funkcija fokusiranja dodirom nije dostupna u sljedećim slučajevima:
  • Kada je način snimanja postavljen na [Sweep Panorama].
  • Kada je način [Focus Mode] postavljen na [Manual Focus].
  • kada upotrebljavate digitalni zum