HDMI Settings: HDMI Resolution

Kada spojite proizvod s HD (visoka rezolucija) televizorom pomoću HDMI terminala i HDMI kabela (prodaje se zasebno), možete odabrati HDMI razlučivost za reprodukciju slika na TV-u.

  1. MENU(Setup) › [HDMI Settings][HDMI Resolution] › željena postavka.

Pojedinosti stavke izbornika

Automatski:
Proizvod automatski prepoznaje HD TV i postavlja izlaznu rezoluciju.
2160p/1080p:
Emitiranje signala pri 2160p/1080p.
1080p:
Izlaz signala u HD kvaliteti slike (1080p).
1080i:
Izlazni signali HD kvalitete slike (1080i).

Napomena

  • Ako se s postavkom [Auto] slike ne prikazuju ispravno, odaberite način [1080i], [1080p] ili [2160p/1080p], ovisno o tome koji ćete televizor povezati.