Jezik 

Odabire jezik stavki izbornika, upozorenja i poruka.

  1. MENU(Setup) › [Language] › željeni jezik.