Broj slika koje je moguće snimiti

Kada umetnete memorijsku karticu u fotoaparat i uključite ga, broj slika koje je moguće snimiti (ako nastavite snimati s trenutačnim postavkama) prikazuje se na zaslonu.

Napomena

  • Kada "0" (broj slika koje se mogu snimiti) zatreperi narančasto, memorijska kartica je puna. Zamijenite memorijsku karticu drugom ili izbrišite slike s trenutačne memorijske kartice .
  • Kada poruka "NO CARD" treperi narančasto, memorijska kartica nije umetnuta. Umetnite memorijsku karticu.

Broj slika koje se mogu snimiti na memorijsku karticu

U tablici u nastavku prikazan je približan broj slika koje se mogu snimiti na memorijsku karticu formatiranu ovim fotoaparatom. Vrijednosti su definirane testiranjem standardnih memorijskih kartica tvrtke Sony.

Vrijednosti se mogu razlikovati ovisno o uvjetima snimanja i vrsti upotrijebljene memorijske kartice.

[JPEG Image Size]: [L: 20M]
[Aspect Ratio] postavljeno na [3:2] *1

(Mjerne jedinice: slike)

JPEG Quality/ File Format 8 GB 32 GB 64 GB 256 GB
Standardno 1150 4750 9600 37.500
Fino 690 2750 5500 22.000
Ekstra fino 510 2050 4150 16.000
RAW & JPEG *2 230 940 1850 7500
RAW 355 1400 2850 11.000

*1Kada omjer [Aspect Ratio] nije postavljen na [3:2], moguće je snimiti više slika nego što to brojevi u prethodnoj tablici pokazuju. (osim kada je odabran format [RAW])

*2 [JPEG Quality] kada je odabran format [RAW & JPEG]: [Fino]

Napomena

  • Čak i kada je broj preostalih slika koje se mogu snimiti veći od 9.999, pojavljuje se oznaka “9999”.
  • Brojevi se prikazuju kada se upotrebljava memorijska kartica Sony.