Podešavanje postavki područja fokusiranja položaju fotoaparata (vodoravan/okomit) (sklopka V/H AF Area)

Možete postaviti promjenu funkcije [Focus Area] i položaja kadra za fokusiranje sukladno orijentaciji fotoaparata (vodoravno/okomito). Funkcija je praktična kada snimate prizore kod kojih često morate mijenjati položaj fotoaparata, poput portreta ili sportskih scena.

 1. MENU (Camera Settings1) › [Switch V/H AF Area] › željena postavka.

Pojedinosti stavke izbornika

Isključeno:
Funkcija [Focus Area] i položaj kadra za fokusiranje ne mijenjaju se sukladno orijentaciji fotoaparata (vodoravno/okomito).
AF Point Only:
Položaj kadra za fokusiranje mijenja se sukladno orijentaciji fotoaparata (vodoravno/okomito). Funkcija [Focus Area] je fiksna.
AF Point + AF Area:
Funkcija [Focus Area] i položaj kadra za fokusiranje mijenjaju se sukladno orijentaciji fotoaparata (vodoravno/okomito).

Primjer u kojem je odabrana funkcija [AF Point + AF Area]

(A) okomito: [Flexible Spot] (gornji lijevi kut)

(B) vodoravno: [Flexible Spot] (gornji desni kut)

(C) okomito: [Zone] (donji lijevi kut)

 • Otkrivene su tri orijentacije fotoaparata: vodoravna, okomita sa stranom na kojoj je gumb okidača okrenutom prema gore i okomita sa stranom na kojoj je gumb okidača okrenutom prema dolje.

Napomena

 • Ako promijenite postavku za [Switch V/H AF Area], postavke fokusa za pojedine orijentacije fotoaparata brišu se.
 • U sljedećim situacijama funkcija [Focus Area] i položaj kadra za fokusiranje ne mijenjaju se čak ni kada [Switch V/H AF Area] postavite na [AF Point + AF Area] ili [AF Point Only]:
  • Kada je za način snimanja odabran [Intelligent Auto], [Superior Auto], [Movie] ili [High Frame Rate]
  • Kada je gumb okidača napola pritisnut
  • Tijekom snimanja videozapisa
  • Tijekom primjene funkcije digitalnog zuma
  • Kada je uključeno automatsko fokusiranje
  • Tijekom kontinuiranog snimanja
  • Tijekom odbrojavanja za samookidač
  • Kada je uključena funkcija [Focus Magnifier]
 • Kada snimate slike neposredno nakon uključenja, a fotoaparat stoji okomito, prva snimka snima se s postavkom vodoravnog fokusa ili s posljednjom postavkom fokusa.
 • Orijentaciju fotoaparata nemoguće je utvrditi kada je objektiv usmjeren prema gore ili dolje.