Vælger/hjul låst

Du kan indstille hvorvidt vælgeren og hjulet skal låses ved at trykke og holde på Fn (Funktion)-knappen.

  1. MENU(Kamera- indstillinger2) → [Vælger/hjul låst] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Lås:
Låser kontrolvælgeren og kontrolhjulet.
Lås op:
Låser ikke kontrolvælgeren eller kontrolhjulet, selvom du trykker og holder på Fn (Funktion)-knappen.

Tip!

  • Du kan ophæve låsen ved at holde ned på Fn (Funktion)-knappen igen.

Bemærk!

  • Når [AF-områderegist.] er indstillet til [Til], er [Vælger/hjul låst] fastsat til [Lås op].