Sådan bruges tastaturet

Når der kræves manuel indtastning af tegn, vises der et tastatur på skærmen.

Flyt markøren hen på den ønskede tast vha. kontrolhjulet, og tryk derefter på midten for at indtaste.

 1. Indtastningsfelt
  De tegn, du indtastede, vises.
 2. Skift tegntyper
  Hver gang du trykker på denne tast, vil tegntypen skifte mellem bogstaver i alfabetet, tal og symboler.
 3. Tastatur
  Hver gang du trykker på denne tast, vises tegnene svarende til den tast én efter én i rækkefølge.

  Eksempel: Hvis du ønsker at indtaste "abd"

  Tryk på tasten for "abc" én gang for at få vist "a" → vælg ""((5) Flyt markør) og tryk på tasten for "abc" to gange for at få vist "b" → tryk på tasten for "def" én gang for at få vist "d".

 4. Færdigbehandl
  Færdigbehandler de indtastede tegn.
 5. Flyt markør
  Flytter markøren i indtastningsfeltet til højre eller venstre.
 6. Slet
  Sletter tegnet før markøren.

 7. Skifter det næste tegn til et stort bogstav eller et lille bogstav.

 8. Indtaster et mellemrum.
 • For at annullere indtastning skal du vælge [Fortryd].