Styring af kameraet vha. en iPhone eller iPad (SSID)

Du kan styre kameraet vha. en iPhone eller iPad ved at tilslutte iPhone eller iPad til kameraet vha. SSID'et og adgangskoden.
Sørg for at [Kont. m, smartphone] er indstillet til [Til] ved at vælge MENU(Netværk) → [Kont. m, smartphone].

 1. MENU(Netværk) → [Kont. m, smartphone][Tilslutning].
  QR Code vises på skærmen af dette produkt.
 2. Tryk på (Slet)-knappen på dette produkt.
  Dette produkts SSID og adgangskode vises på skærmen af dette produkt.

 3. Vælg modelnavnet på dette produkt (DIRECT-xxxx: xxxx) på Wi-Fi-indstillingsskærmen på din iPhone eller iPad.

 4. Indtast adgangskoden som vises på dette produkt.


  iPhonen eller iPad'en tilsluttes til produktet.
 5. Bekræft, at din iPhone eller iPad er blevet tilsluttet til det "SSID", som vises på dette produkt.

 6. Vend tilbage til "Home"-skærmen på din iPhone eller iPad og start PlayMemories Mobile.

  • Du kan nu optage billeder på afstand, mens du kontrollerer kompositionen på skærmen af din iPhone eller iPad.

Bemærk!

 • Radiobølgeinterferens kan muligvis opstå, da Bluetooth-kommunikationer og Wi-Fi-kommunikationer anvender det samme frekvensbånd. Hvis din Wi-Fi-tilslutning er ustabil, kan den muligvis forbedres ved at slå Bluetooth-funktionen på smartphonen fra. Hvis du gør dette, er funktionen til lænkning af stedinformation ikke til rådighed.