Præ-AF (stillbillede)

Produktet justerer automatisk fokus, inden du trykker udløserknappen halvvejs ned. Under fokuseringshandlinger, kan skærmen ryste.

  1. MENU (Kamera- indstillinger1) → [Præ-AF] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til:
Justerer fokus, inden du trykker udløserknappen halvvejs ned.
Fra:
Justerer ikke fokus, inden du trykker udløserknappen halvvejs ned.

Bemærk!

  • [Præ-AF] er kun til rådighed, når der er monteret et E-fatningsobjektiv.