Sletning af et vist billede

Du kan slette et vist billede. Når du har slettet et billede, kan du ikke gendanne det. Bekræft det billede som skal slettes på forhånd.

  1. Vis det billede du vil slette.
  2. Tryk på (Slet)-knappen.
  3. Vælg [Slet] vha. kontrolhjulet.

Bemærk!

  • De beskyttede billeder kan ikke slettes.