Guide tilstandsvælg.

Du kan få vist beskrivelsen af en optagetilstand, når du drejer på tilstandsknappen, samt ændre de indstillinger som er til rådighed for den optagetilstand.

  1. MENU (Opsætning) → [Guide tilstandsvælg.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til:
Viser vejledningen for tilstandsknappen.

Fra:
Viser ikke vejledningen for tilstandsknappen.