Fokuslås

Låser fokus, mens der trykkes på den tast, som hold fokus-funktionen er blevet tildelt til.

  1. MENU (Kamera- indstillinger2)→[Specialtast] eller [Specialtast] →tildel [Fokuslås] -funktionen til den ønskede tast.
  2. Fokuser og tryk på den tast som [Fokuslås]-funktionen er blevet tildelt til.
  3. Tryk på udløserknappen, mens du holder ned på tasten.