Prior. indstil. i AF-C

Indstiller om lukkeren skal udløses, selvom motivet ikke er fokuseret, når den kontinuerlige AF er aktiveret, og motivet er i bevægelse.

  1. MENU(Kamera- indstillinger1) → [Prior. indstil. i AF-C] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

AF:
Prioriterer fokusering. Lukkeren vil ikke blive udløst, før motivet er fokuseret.
Udløs:
Prioriterer udløsningen af lukkeren. Lukkeren vil blive udløst, selvom motivet ikke er fokuseret.
Afbalanceret vægtn.:
Optager med en balanceret vægtning af både fokusering og lukkerudløsning.