Skift af TC/UB-visn.

Giver dig mulighed for at få vist tidskoden (TC) og brugerbitten (UB) for en film ved at trykke på den tast, som [Skift af TC/UB-visn.]-funktionen er blevet tildelt til.

  1. MENU (Kamera- indstillinger2) → [Specialtast], [Specialtast] eller [Specialtast] → tildel [Skift af TC/UB-visn.]-funktionen til den ønskede tast.
  2. Tryk på den tast som [Skift af TC/UB-visn.] blev tildelt til.
    • Hver gang du trykker på tasten, skifter skærmvisningen fra tidstælleren for filmoptagelse → tidskoden (TC) → brugerbitten (UB), i den rækkefølge.

Bemærk!

  • Når skærmen vendes om i en optagetilstand, som f.eks. under optagelse af selvportræt, vises TC/UB-informationen ikke. I afspilningstilstanden vises TC/UB-informationen, selv om skærmen vendes om.