FINDER/MONITOR

Indstiller metoden for skift af visningen mellem søgeren og skærmen.

  1. MENU(Kamera- indstillinger2) → [FINDER/MONITOR] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Auto:
Når du kigger ind i søgeren, reagerer øjesensoren, og visningen skifter automatisk til søgeren.
Søger(Manuel):
Skærmen slukkes, og billedet vises kun i søgeren.
Skærm(Manuel):
Søgeren slukkes, og billedet vises altid på skærmen.

Tip!

  • Du kan tildele [FINDER/MONITOR]-funktionen til din foretrukne tast.
    MENU(Kamera- indstillinger2) → [Specialtast], [Specialtast] eller [Specialtast] → indstil [Væl. Finder/Monitor] til den foretrukne tast.
  • Hvis du vil bevare visningen i søgeren eller skærmvisningen, skal du indstille [FINDER/MONITOR] til [Søger(Manuel)] eller [Skærm(Manuel)] på forhånd.
    Du kan bevare skærmen slået fra, når du tager øjnene fra søgeren under optagelse ved at indstille skærmvisningen til [Skærm fra] med DISP-knappen. Vælg MENU → (Kamera- indstillinger2) → [DISP-knap][Skærm] og tilføj et flueben til [Skærm fra] på forhånd.