NTSC/PAL-vælger

Afspiller film optaget med produktet på et tv med NTSC/PAL-system.

  1. MENU (Opsætning) → [NTSC/PAL-vælger] [Angiv]

Bemærk!

  • Hvis du indsætter et hukommelseskort, som tidligere er blevet formateret med et andet videosystem, vises der en meddelelse, som fortæller dig, at du er nødt til at omformatere kortet.
    Hvis du ønsker at optage i et andet system, skal du omformatere hukommelseskortet eller anvende et andet hukommelseskort.
  • Når du udfører [NTSC/PAL-vælger], og indstillingen er ændret fra standardindstillingen, vises der en meddelelse, "Kører på NTSC." eller "Kører på PAL.", på startskærmen.