Afbrydelse af kameraet fra computeren

Udfør trin 1 til 2 nedenfor, inden du udfører følgende betjeninger:

  • Afbrydelse af mikro-USB-kablet.
  • Fjerner et hukommelseskort.
  • Slukker for produktet.

  1. Klik på (Sikker fjernelse af hardware og udskubning af medier) i proceslinjen.
  2. Klik på den viste meddelelse.

Bemærk!

  • Træk og slip ikonet for hukommelseskortet eller drev-ikonet hen i "Trash"-ikonet på Mac-computere. Kameraet vil blive afbrudt fra computeren.
  • Afbryd-ikonet vises muligvis ikke på Windows 7/Windows 8-computere. I dette tilfælde kan du springe trinene ovenfor over.
  • Fjern ikke mikro-USB-kablet fra kameraet, mens aktivitetslampen er tændt. Det kan ødelægge dataene.