Vis kont. AF-område

Du kan indstille om det område, som er fokuseret, skal vises eller ej, når [Fokusområde] er indstillet til [Bred] eller [Zone] i [Kontinuerlig AF]-tilstand.

  1. MENU (Kamera- indstillinger1) → [Vis kont. AF-område] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til:
Viser det fokusområde, som er fokuseret.
Fra:
Viser ikke det fokusområde, som er fokuseret.

Bemærk!

  • Når [Fokusområde] er indstillet til ét af følgende, bliver fokusrammerne i det fokuserede område grønne:
    • [Centrum]
    • [Fleksibelt punkt]
    • [Udvidet fleksib. pkt.]