Smiludløser

Kameraet optager automatisk et billede, når det registrerer et smilende ansigt.

 1. MENU(Kamera- indstillinger1) → [Smiludløser] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Fra:
Anvender ikke [Smiludløser]-funktionen.
Til:
Kameraet optager automatisk et billede, når det registrerer et smilende ansigt. Du kan vælge [Til: Lille Smil], [Til: Normalt smil] eller [Til: Stort smil] som registreringsfølsomhed.

Tips til mere effektiv optagelse af smil

 • Tildæk ikke øjnene med pandehår og knib øjnene sammen.
 • Tilslør ikke ansigtet med en hat, masker, solbriller osv.
 • Prøv at få ansigtet vendt lige mod produktet og hold det så vandret som muligt.
 • Lav et tydeligt smil med en åben mund. Smilet registreres nemmere, hvis tænderne vises.
 • Hvis du trykker på udløserknappen under brug af Smiludløser, optager produktet billedet. Efter optagelsen vender produktet tilbage til Smiludløsertilstand.

Bemærk!

 • Du kan ikke anvende [Smiludløser]-funktionen sammen med de følgende funktioner:
  • [Panorering]
  • [Billedeffekt]
  • Når du anvender [Fokusforstørrelse]-funktionen.
  • [Valg af motiv] er indstillet til [Landskab], [Nattescene], [Solnedgang], [Håndholdt tusmørke] eller [Anti-bevægelsesslør].
  • Ved optagelse af film.
  • Under optagelse med slowmotion/hurtigmotion.
 • Der kan registreres op til 8 af dine motivers ansigter.
 • Produktet registrerer muligvis ikke alle ansigter, eller registrerer muligvis utilsigtet andre objekter end ansigter under visse forhold.
 • Hvis produktet ikke kan registrere et smil, skal du justere følsomheden for smilregistrering.
 • Hvis [Funk. af berør.betjen] er indstillet til [Berøringssporing], og du berører et ansigt på skærmen, som skal spores, mens [Smiludløser] er aktiv, gælder smilregistrering kun for dette ansigt.