Optagetider for film

Tabellen nedenfor viser de omtrentlige samlede optagetider ved brug af et hukommelseskort formateret med dette kamera. Værdierne kan muligvis variere afhængigt af optageforholdene og typen af anvendt hukommelseskort.

Optagetiderne for når [Filformat] er indstillet til [XAVC S 4K] og [XAVC S HD] er optagetider, når der optages med [Proxyoptagelse] indstillet til [Fra].

(h (time), min (minut))

8 GB 32 GB 64 GB 256 GB
XAVC S 4K 30p 100M/25p 100M 9 min 35 min 1 h 15 min 5 h 15 min
XAVC S 4K 30p 60M/25p 60M 10 min 1 h 2 h 5 min 8 h 35 min
XAVC S 4K 24p 100M */– 9 min 35 min 1 h 15 min 5 h 15 min
XAVC S 4K 24p 60M */– 10 min 1 h 2 h 5 min 8 h 35 min
XAVC S HD 120p 100M/100p 100M 9 min 35 min 1 h 15 min 5 h 15 min
XAVC S HD 120p 60M/100p 60M 10 min 1 h 2 h 5 min 8 h 35 min
XAVC S HD 60p 50M /50p 50M 15 min 1 h 15 min 2 h 35 min 10 h 25 min
XAVC S HD 60p 25M /50p 25M 30 min 2 h 25 min 5 h 20 h 10 min
XAVC S HD 30p 50M /25p 50M 15 min 1 h 15 min 2 h 35 min 10 h 25 min
XAVC S HD 30p 16M /25p 16M 50 min 3 h 50 min 7 h 45 min 31 h 30 min
XAVC S HD 24p 50M */– 15 min 1 h 15 min 2 h 35 min 10 h 25 min
AVCHD 60i 24M(FX) /50i 24M(FX) 40 min 2 h 55 min 6 h 24 h 15 min
AVCHD 60i 17M(FH) /50i 17M(FH) 55 min 4 h 5 min 8 h 15 min 33 h 15 min

*Kun når [NTSC/PAL-vælger] er indstillet til NTSC.

 • Varigheden af den tid, der er til rådighed for filmoptagelse, varierer afhængigt af filformatet/optagelsesindstillingerne for film, hukommelseskort, omgivende temperatur, Wi-Fi-netværksmiljø, kameraets tilstand, inden du begynder at optage, og batteriets opladningstilstand.
  Den maksimale kontinuerlige optagetid for en enkelt filmoptagelsessession er ca. 13 timer (en produktspecificeret begrænsning).

Bemærk!

 • Optagetiden for film varierer, da kameraet er udstyret med VBR (Variable Bit-Rate), som automatisk justerer billedkvaliteten afhængigt af optagescenen. Når du optager et motiv i hurtig bevægelse, er motivet mere tydeligt, men optagetiden er kortere, da der behøves mere hukommelse til optagelsen. Optagetiden varierer også afhængigt af optageforholdene, motivet og indstillingerne for billedkvalitet/-format.
 • De viste tider er optagetider ved brug af et Sony-hukommelseskort.

Bemærkninger om kontinuerlig filmoptagelse

 • Filmoptagelse i høj kvalitet og kontinuerlig optagelse i høj hastighed kræver store mængder strøm. Derfor stiger temperaturen inde i kameraet, især den for billedsensoren, hvis du fortsætter med at optage. I sådanne tilfælde slukker kameraet automatisk, da overfladen på kameraet er varmet op til en høj temperatur, eller den høje temperatur påvirker kvaliteten af billederne eller kameraets interne mekanisme.
 • Varigheden af den tid, som er til rådighed for kontinuerlig filmoptagelse, når kameraet optager med standardindstillingerne, efter strømmen har været slukket i et stykke tid, er som følger. Værdierne angiver den kontinuerlige tid, fra når kameraet begynder at optage, indtil kameraet stopper med at optage.


  Omgivelsestemperatur: 20 °C

  • Kontinuerlig optagetid for film (HD): Ca. 30 minutter
  • Kontinuerlig optagetid for film (4K): Ca. 30 minutter


  Omgivelsestemperatur: 30 °C

  • Kontinuerlig optagetid for film (HD): Ca. 30 minutter
  • Kontinuerlig optagetid for film (4K): Ca. 30 minutter


  Omgivelsestemperatur: 40 °C

  • Kontinuerlig optagetid for film (HD): Ca. 30 minutter
  • Kontinuerlig optagetid for film (4K): Ca. 30 minutter

  [Auto sluk strøm-tmp]: [Standard]

  HD: XAVC S HD (60p 50M/50p 50M når kameraet ikke er tilsluttet via Wi-Fi)

  4K: XAVC S 4K (24p 60M/25p 60M når kameraet ikke er tilsluttet via Wi-Fi)

 • Varigheden af den tid, som er til rådighed for filmoptagelse, varierer med temperaturen, filformatet/optageindstillingen for film, Wi-Fi-netværksmiljøet eller kameraets tilstand inden du begynder at optage. Hvis du ofte omkomponerer eller optager billeder, efter der er tændt for strømmen, stiger temperaturen inde i kameraet, og den optagetid, som er til rådighed, vil være kortere.
 • Hvis -ikonet vises, er kameraets temperatur steget.
 • Hvis kameraet stopper filmoptagelse pga. høj temperatur, skal du lade det være i et stykke tid med strømmen slået fra. Start med at optage efter temperaturen inde i kameraet er faldet fuldstændigt.
 • Hvis du overholder de følgende punkter, vil du være i stand til at optage film i længere tidsperioder.
  • Opbevar kameraet væk fra direkte sollys.
  • Sluk for kameraet, når det ikke anvendes.
 • Når [Filformat] er indstillet til [AVCHD], er filstørrelsen for film begrænset til ca. 2 GB. Hvis filmens filstørrelse når ca. 2 GB under optagelse, oprettes der automatisk en ny filmfil.