Før. fokusforstør. (stillbillede)

Indstiller den første forstørrelsesgrad ved brug af [Fokusforstørrelse]. Vælg en indstilling, som vil hjælpe dig med at komponere dit billede.

  1. MENU (Kamera- indstillinger1) → [Før. fokusforstør.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

x1,0:
Viser billedet med den samme forstørrelse som optageskærmen.
x5,9:
Viser et billede forstørret 5,9 gange.