AF/MF-kontrol

Du kan nemt skifte fokustilstanden fra automatisk til manuel og omvendt under optagelse, uden at ændre din holdeposition.

  1. Skift AF/MF/AEL-skifteknappen til AF/MF-positionen, og tryk derefter på AF/MF-knappen.

Under autofokus:
Skifter midlertidigt fokustilstanden til manuel. Juster fokus ved at dreje på fokusringen (A), mens du holder ned på AF/MF-knappen.

Under manuel fokus:
Skifter midlertidigt fokustilstanden til automatisk, mens AF/MF-knappen holdes nede.

Tip!

  • Hvis du vælger [Skift AF/MF-kontrol] i [AF/MF-knap] under [Specialtast], forbliver fokustilstanden skiftet, selvom du fjerner din finger fra knappen.

Bemærk!

  • Du kan ikke indstille [Lås AF/MF-kontrol]-funktionen til [Venstre knap-funk.], [Funkt. af højreknap] eller [Ned-knap] på kontrolhjulet.