Ekspon.trin

Du kan justere indstillingstrinnet for lukkerhastigheden, blænden og værdierne for eksponeringskompensation.

  1. MENU(Kamera- indstillinger1) → [Ekspon.trin] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

0,3 EV / 0,5 EV