Bluetooth-indstil.

Kontrollerer indstillingerne for tilslutning af kameraet til en smartphone eller Bluetooth-fjernbetjening via en Bluetooth-tilslutning.
Hvis du ønsker at parre kameraet og smartphonen for at anvende funktionen til lænkning af stedinformation, skal du se "Inds. lænk stedinfo".
Hvis du ønsker at udføre parring for at kunne anvende en Bluetooth-fjernbetjening, skal du se "Bluetooth-fjernb.".

  1. MENU (Netværk) → [Bluetooth-indstil.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Bluetooth-funktion (Til/Fra):
Indstiller, om Bluetooth-funktionen på kameraet skal aktiveres eller ej.
Parring:
Viser skærmen til parring af kameraet og smartphonen eller Bluetooth-fjernbetjeningen.
Vis enhedsadresse:
Viser kameraets BD-adresse.