Manuel fokus

Når det er svært at fokusere ordentligt i autofokustilstanden, kan du justere fokuseringen manuelt.

  1. MENU (Kamera- indstillinger1) → [Fokustilstand][Manuel fokus].
  2. Drej på fokusringen for at få en skarp fokusering.

    • Når du drejer på fokusringen, vises fokusafstanden på skærmen.
      Fokusafstanden vises ikke, når monteringsadapteren (sælges separat) er monteret.
  3. Tryk udløserknappen helt ned for at optage et billede.

Bemærk!

  • Når du anvender søgeren, skal du justere dioptriniveauet for at opnå den korrekte fokusering i søgeren.