JPEG-billedstr. (stillbillede)

Jo større billedformatet er, desto flere detaljer gengives der, når billedet udskrives på et stort papir. Jo mindre billedformatet er, desto flere billeder kan der optages.

  1. MENU (Kamera- indstillinger1) → [JPEG-billedstr.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Når [Format] er indstillet til 3:2
L: 24M 6000×4000 pixels
M: 12M 4240×2832 pixels
S: 6.0M 3008×2000 pixels

Når [Format] er indstillet til 16:9
L: 20M 6000×3376 pixels
M: 10M 4240×2400 pixels
S: 5.1M 3008×1688 pixels

Når [Format] er indstillet til 1:1
L: 16M 4000×4000 pixels
M: 8.0M 2832×2832 pixels
S: 4.0M 2000×2000 pixels

Bemærk!

  • Når [Filformat] er indstillet til [RAW] eller [RAW og JPEG], svarer billedformatet for RAW-billeder til "L".